Kentsel Dönüşüm Kanunları

Kentsel Dönüşüm Kanunları
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun (PDF İNDİR)

644 sayılı çevre ve şehircilik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname (PDF İNDİR)

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulama yönetmeliği ve uygulama yönetmeliği ekleri: ek-1 - ek-2 (yeni-değişiklikler işlenmiş haliyle) (PDF İNDİR)

6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar (PDF İNDİR)